2013-07-06

 

 

 


 

 

 

 

HÅLLÖFÄRJAN
som regel med Stig vid ratten
(2015-07-30)

     
 En dag i juli 2020... 

 

2014-03-21 

 

 

 

  

 
 

 

 

2014-08-02 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringareskärskajen & Hållö Bar
2014-08-02

 


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2009-07-26

 

  

 

 

 

2012-07-12

 

 


 

 

Klevenbryggan vid Vajerverksta'n
(Syversens)
2013-07-14 

 

 

 


2013-07-27

 

 

        

    
2006-07-18


 

 -Vadå trängselskatt?

2006-08-02

 

  Vill du se flera trutar så klickar du här.

Här  finns också en fin samling bilder på svanar som "rockar loss".
 
 

 

 

 

2012-07-02

 

 

  

 

2012-07-12

 

 

 

 


Smögen Marin
2021-06-12

 

 

 

 

Inre hamnen
SW Lännudden
2013-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Här är Smyghålet
som skiljer Lännudden (till vänster i bild) från Smögenön (till höger i bild).

2009-04-06 Smögen
är både en ö och ett samhälle.
Ordet Smögen kommer av det fornsvenska ordet smugha
som ursprungligen var en beteckning för Smyghålet som är en trång passage ut mot Västerhavet i den inre norra delen av Smögenhamnen.

The word Smögen stems from Old Swedish 'smugha' meaning sneak and is a very narrow escape route from the northern and innermost end of the harbour.
Access to Smögen harbour, entry and departure, is from East where you also find Kungshamn and the channel (... and fairway) to Bohus Malmön, Lysekil, Grundsund etc.
Smögen was populated already in the early 1600s which is evident in old tax records from 1650.

Till Smyghålet kan man komma om man från hamnens östra inlopp passerar Skäret, Magasinet, Vajerverkstaden, Smögen Marin AB och Bremers brygga vidare nordväst ut.
-
What is commonly referred to as Smögen is actually a number of islands & islets;
the major ones are of course Hasselön, Smögen (Smögenön), Omholmen & Kleven.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-07-24

Här är det berömda Smyghålet som en gång har legat till grund för ortnamnet Smögen.

       2005-12-30


2008-03-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-04-06 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-12-30  

 

 

         
Delar av Smögens hamn omkring 1976

 

 

 

Pictures from Nya Hamnen (New Harbor)
- Här finns bilder från Nya Hamnen

More pictures from inner harbor & pier
- Här finns flera bilder från Smögenbryggan och det inre hamnområdet

 

2017-07-05
 

 HUSBEHOVSFISKE

HUSBEHOVSFISKE  ]

HUMMERFISKE 


 


Här finns också sidor för närområdet
som Hasselösund   Kungshamn   Väjern


                               

      
© Swengelsk, KB ®
webmaster