2019-04-08

2014-05-21
2019-06-21
Downtown

2019-04-08


2019-06-21


2011-07-12     
2017-06-30

Hållöfisk & Bron
1970-talsbild
Hållöfisk & Bron
1970-talsbild
Smögenvy från Gapet (approx from SE)
2014-05-21

  

 
 

 

2016-10-30

  

 

 

 

2016-10-30
 


West Coast Sunday 
View is from NNW
2016-09-04 

 

 


Smögen watertower from NNW
2016-09-04

 

 

 

 

 

  

Klevenvy mot Lotsutkiken & Bryggan  2016-02-272017-02-21
 

 

 

 2017-02-21


 2016-05-10 

 

 

 
Smögen - The Village...   (... and the island close in the picture is really Hasselön)
Hasselösund är beläget på Hasselöns norra sida.
När du passerar Strömsund där vattnet i Nya hamnen är alldeles intill vägen,
 vid Nordens Skeppshandel,
så är du över på Smögenön och i det egentliga Smögen.

-Confusing, say what isn't?

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smögens centrum 2016-07-18  (Downtown)

 Vattentornsvy mot Hatteflu fyr
2015-03-19
 2016-10-30

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Smögen
är både en ö (Smögenön) och ett litet samhälle. Ordet Smögen kommer av det fornsvenska ordet smugha
som ursprungligen var en beteckning för Smyghålet som är en trång passage ut mot Västerhavet i den inre norra delen av Smögenhamnen.
Det berömda Smyghålet är det som skiljer Lännudden från Smögenön.
Och söder om Lännudden hittar du Kleven och Klevudden etc.

Hasselösund är också ett litet samhälle och är beläget på Hasselöns norra sida.

The word Smögen stems from Old Swedish 'smugha' meaning sneak and is a very narrow escape
 route from the northern and innermost end of the harbour.
Access to Smögen harbour, entry and departure,  is from East  where you also find Kungshamn and the channel
(... and fairway) to Bohus Malmön, Lysekil, Grundsund etc.
Smögen was populated already in the early 1600s which is evident in old tax records from 1650.

Till Smyghålet kan man komma om man från hamnens östra inlopp passerar Klevudden, Skäret, Magasinettomten,
 Bremers brygga och Smögen Marin nordväst ut.

-

What is commonly referred to as Smögen is actually a number of islands & islets;
the major ones are of course Hasselön, Smögen, Omholmen & Kleven.

Smögenbron är 400 meter lång och blev färdig (invigdes) den 25 december 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-10-29 

         

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket,
ett kärt sjömärke varifrån man kan ta sig till Hållö, Smögens hamn, Nya hamnen,
Kungshamn,
Hasselösund, Väjern,

Tångenrännan, Fisketången
 eller via Hållö Gap till Skagen etc.

 

 

 

 

 

 

 2016-01-01

 

 

 

 


 

2016-01-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakom kurvan ligger Valleviksbadet på höger sida

  
2016-08-02

 

 

  


Vy från Tjuvsundsberget i Kungshamn
2016-11-03


Klevuddevy från SE
2016-10-30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från kyrkan 2016-08-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några hus på västerkanten
2012-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotsutkiken,
den gamle & väderbitne 
(2012-11-24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-03-24

 

 
 

 

 

2014-09-16

 

Lotsutkiken 2015-03-24
[ View from Parking at the Watertower ]The old Pilot Lookout

2015-03-24

 

 

 


2015-03-19
 

 

 

 

 Smögens Havsbad  2015-03-19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är i "hamnkvarteren"...  (2015-10-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de s.k. hamnkvarteren kan det ibland upplevas som att man går i en labyrint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 2Startsidan - Home

 

                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster