Smögens Fiskauktion
Några besökande "bådar"

 


 
LL13 HÖKEN vid Fiskauktion
2013-08-26

 

 

 

LL775 RIO vid Fiskkajen  2015-01-22

  

 

 

UA302 HERMANÖ              

UA302 HERMANÖ lossar räk 2006-04-11              

LL207 NAUTIC
2013-05-15    LL110 KLINGERÖ
2013-05-15

 


 

LL1248 SAIBON  2011-01-06    

LL1248 SAIBON lossar 2011-01-06

 LL470 STARLET vid Fiskauktion 2011-01-06

 Båtarna lossar makrill 2013-05-28 (07:02). LL89 PAULINE ligger närmast.

 

 

LL44 MARIE vid Fiskauktion 2013-05-28 (06:54)

LL44 MARIE  LL628 ATLANTIC av Grundsund
2015-02-26

LL628 ATLANTIC [Grundsund]
2015-02-26

 

  

 

 

 


 

 

LL628 ATLANTIC

NE Rasmusskär, SE Vämlingen,
W Kleven
2020-07-06

 

 

 

Visits - Besökande båtar vid Smögens Fiskauktion

 

 

 

 

 

                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster