Hållö fyrplats
Vy från Tjuvsundsberget2016-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Hållövy från östra sidan av Hasselön  2016-07-17
(View towards Hållö Lighthouse from Hasselön East)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hållö fyrplats 2015-03-21


 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-10-30

         

 

 

 

2015-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersidan  (East side) 2014-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-10-30

 

 

 

 

 

Vid Lotshamnen 2014-05-21

 

2014-08-08

 

Hållö fyrplats  2016-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrvy norrut mot Smögens vattentorn (Looking North towards the watertower at Smögen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2013-03-21

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

2013-06-27     2013-06-27

2013-06-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-08

 

 

 

Byttelocket NNE of Hållö Lighthouse 
(2013-06-23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö Gap
2012-07-25
 (... eller Gabet som det heter lokalt), inseglingen söderifrån till Kungshamn & Smögen
[  Här har du en enslinje med Gravarne fyrar   ( 2 Iso R 023.5° )  ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr from SSW

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

SSE Hållö fyr med Hamnskär i förgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö lighthouse from SSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyren uppfördes 1842 & byggdes om (kompletterades) 1868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför Hamnskär kummel & Lotshamnen
(2012-07-25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnskär kummel & insegling till Lotshamnen 

Insegling till Lotshamnen

 

 


 

 

 

 

 

Skylt i Lotshamnen  (2014-05-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2014-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrvaktarbostäderna  (2014-05-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr uppfördes 1842 och byggdes om (kompletterades) 1868 

[Hållö lighthouse was built in 1842 and additions were made in 1868]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö lighthouse from NW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houses previously used by lighthouse staff till 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr [ Fl 12s  21M ] i vinterskrud 2010-12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö sedd från Smögens hamn
2006-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Tjuvsundsberget
2009-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö i hård vind 2006-12-13

 

 

 

Hållö i storm 2007-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Tjuvsundsberget
2008-10-28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett minnesmärke på Hållö som påminner om en tragisk händelse som inträffade 1943.

 Här kan du läsa om detta.

[
Störtade kurirplanet Gripen på Hållö 1943]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Sonnie


https://digitaltmuseum.se/011014344786/stortade-kurirplanet-gripen-pa-hallo-1943


https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/70-ar-sedan-flygplanskraschen-pa-hallo.bfd50b30-8db5-4855-b2a4-3f1d0f3a06ceWulvaricht (2009). Spionage i Göteborg under andra världskriget. Göteborg: Alruna. ISBN 978-91-977881-1-3
Gustavson, Bengt (2010). Sanningen om ubåtsfrågan : ett försök till analys. Stockholm: Santérus. ISBN 978-91-7359-040-2
Waernberg, Jan (1995). Flygoperation Balchen : Amerikanska Flygningar I Sverige 1944-1945. Svensk Flyghistorisk Förening
Wegmann, Rolf (2008). Brittiska nödlandare 1940-1945. Värnamo: Air Historic Research AB. ISBN 91-975467-5-5
Widfeldt, Bo (2007). Amerikanska nödlandare 1943-1945. Värnamo: Air Historic Research AB. ISBN 91-975467-6-3
Gyllenhaal, Lars (2011). Tyskar och allierade i Sverige : Svensk krigshistoria i nytt ljus. Litauen: Fischer&Co. ISBN 978-91-86597-08-5

https://www.hallofyr.se/om-hallo-fyr/fakta-om-hallo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Den danska räktrålaren S.255 NORTH SEA  lämnar Smögens Fiskauktion 2015-12-13

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Tångenrännan i hårt väder
2012-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeskärs fyr i förgrunden och Hållö fyr i bakgrunden
2011-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL44 MARIE  från Hasselösund  N Hållö fyr  2007-07-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr i bakgrunden, och Skåreskärs kummel till vänster i förgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Smögenbaden
2008-01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Kleven W   2013-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr sedd från golfbanan vid Smögenbaden  2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lighthouse Glossary of Terms  (fyrlexikon)


Lighthouse information & preservation

Marin Ordlista   -   S E A H O R S E

NAUTISKT TÅGVIRKESLEXIKON


Här finns flera sidor för närområdet
 Kungshamn  Smögen   Väjern