2020-07-08

2020-07-08


2020-07-08

Smyghålet
2009-04-06


2014-04-13
2017-05-21
2020-07-08 

 

 

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-08-25

         

 

 

 

 


 

    Smögen är både en ö och ett samhälle. Ordet Smögen kommer av det fornsvenska ordet smugha
som ursprungligen var en beteckning för Smyghålet som är en trång passage ut mot Västerhavet i den inre norra delen av Smögenhamnen.

The word Smögen stems from Old Swedish 'smugha' meaning sneak and is a very narrow escape route from the northern and innermost end of the harbour.
Access to Smögen harbour, entry and departure, is from East where you also find   Kungshamn and the channel (...and fairway) to Bohus Malmön, Lysekil, Grundsund etc.
Smögen was populated already in the early 1600s which is evident in old tax records from 1650.

Till Smyghålet kan man komma om man från hamnens östra inlopp
passerar Skäret, Magasinet och Bremers brygga nordväst ut.
Man får hålla N Lännudden, ja.

What is commonly referred to as Smögen is actually a number of islands & islets;
the major ones are of course Hasselön, Smögen, Omholmen, Kleven & Lännudden. 

 

 


 

2017-05-21 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016-07-04

     

 

 

 

 

 

 

2020-07-08

 

 

 

 

 

 

 


 

2017-05-21

 

 

 

 

  

 

 

2012-03-19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Smyghålet vid bron utgör gränsen mellan Smögenön och Lännudden)
2012-03-19

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-08

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy WNW (västnordväst) mot Buskär från bron över Smyghålet
Smyghålet är det som skiljer Smögenön från Lännudden.

Kleven är belägen söder om Lännudden.
Se brotrumman vid parkeringen ca 200 m söderut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-07-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-08

  

 

 

 

 

 

 

 

Smyghålets utsida  2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt NW från Smyghålet
2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför Smyghålet 2008-09-13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2008-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför Smyghålet ser vi Holländarbergets kummel
(och approx SW finns Skåreskär med kummel)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pictures from Nya Hamnen (New Harbor)
- Här finns bilder från Nya Hamnen